Ny mediautvikler i DataPower

Mange blir motiverte av «å spille» seg til kunnskap, sier Gabriel Pettersen, nytilsatt medieutvikler i DataPower. Spillteknologi, 3D og VR gir mange muligheter for bedre læringsaktiviteter.

Gabriel Pettersen er ansatt som mediautvikler i Datapower fra 1. september 2021. Han er utdannet i spill og opplevelsesteknologi ved Nord universitet.

Dataspillteknologi og spilltenking er viktige virkemiddel i opplæring og utdanning. Spillenes interaktivitet – samspillet mellom brukeren og datamaskina – er nøkkelen til læring.

Lærer ved å gjøre og prøve

Aktivt samspill – å lære ved å gjøre – gir gode læringseffekter. Med samspillsmulighetene kan man prøve ut – simulere – hva som skjer hvis man gjør eller ikke gjør noe.  Man lære bedre gjennom å oppleve resultatet av handlinger. Og så kan man, som med annen e-læring, tilpasse læringsaktiviteter tid og sted, og ikke minst tempo.

3D og VR

Gabriel Pettersen, mediautvikler i Datapower

Begrepene 3D og VR brukes hyppig av Pettersen når ha forklarer hvordan han arbeider.

– 3D står for tredimensjonale grafiske presentasjoner og visning av saker og ting. Det gir mer virkelighetstro framstillinger, og mulighet for å vise hvordan noe ser ut inn, eller bak etc., forklarer Pettersen.

VR står for virtuell eller kunstig virkelighet, og er datateknologi som lar brukeren påvirke og bli påvirket av et dataskapt miljø som skal etterlikne en virkelighet. Da blir brukeren en del av læresituasjonen og får opplevelser av hva som skjer når og hvis han gjør noe.

– Dette gir mulighet for å skape trygge prøv-og-feil-situasjoner, sier Pettersen.

Underholdende og motiverende

Dessuten framhever Pettersen at man heller ikke skal undervurdere underholdningsaspektets betydning for læring. Mange blir motivert av å delta, og å konkurrere.

Selv forteller Pettersen at han i stor grad har fått sin historieinteresse og lært engelsk gjennom dataspill-interessen. Både direkte gjennom tematiske spill og indirekte gjennom at spill krever kunnskap og språk.

Kjenner Datapower

Gabriel Pettersen var ferdig utdannet i 2016, og har etter det vært innom flere utviklingsfirma som freelancer. De siste to årene har vært timeengasjert i Datapower, så han vet hva han går til.

– Jeg ser at interessen og forståelse av spill-logikkens nytte i pedagogisk sammenheng er stigende, sier Pettersen. Blant annet har jeg vært med på et prosjekt for rørleggerbransje hvor vi har tatt i bruk disse teknologiene, og det fungerer veldig godt både for lærlinger og mer garvede rørleggere.