DataPower kjøper nettselskapet web2net

–  Vi blir en mer komplett opplæringspartner ved å tilby nettside- og kommunikasjonstjenester, sier daglig leder Kirsti B. Arntsen, DataPower. Nettkurs og digitale formidlingsflater er en naturlig del av vår verktøykasse som kunnskapsleverandør.

web2net sin virksomhet knyttet til produksjon og drift av nettsider er solgt til DataPower. Overdragelsen omfatter alle kundeforhold fra 1. september 2021.

Fortsetter med nettsideutvikling

– Det vil ikke medføre noen vestlige endringer for eksisterende kunder. web2nets daglig leder Anne Irene Kne blir en del av oss, og vil fortette med kundeservice og nettsideutvikling som før, sier daglig leder Kirsti B. Arntsen, DataPower. 

Med DataPower som eier får nettsidekundene et større miljø å støtte seg på.

Større repertoar

Gjennom oppkjøpet får DataPower et større repertoar som opplæringspartner og produsent av læremidler.

– Vår pedagogiske verktøykasse blir mer komplett og formidlingskanalene flere gjennom denne overdragelsen, sier Arntsen. Vi kan tilby skreddersydd nettundervisning på flere plattformer.

Mer fleksible og attraktiv

– Mer kapasitet, fleksibilitet, utviklingskraft og kompetanse gjør at vi kan utvikle vårt tjenestespekter, sier Arntsen.

Vi kan bruke våre tekstforfatter-, pedagogiske- og grafiske kompetanser til å utvikle nye kommunikasjonstjenester. Med det blir vi enda mer nyttig og attraktiv både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Nye kunder

Datapower oppdaterte egne nettsider og endret logo i forbindelse med oppkjøpet. Dette ble lagt merke til, og vi fikk umiddelbart tilbakemeldinger fra kunder lokalt. Første nettsidekunde kom på plass som en direkte resultat av dette. Ta en titt på IN Revisjon AS sine nettsider for inspirasjon her. Vi takker for oppdraget!