Nå kan tømrerlærlinger ta fagkurs og tømrerteori som e-læring

Tømrerlærlinger og opplæringskontorer får en enklere hverdag når de nå kan ta mer av fagopplæringen på nettet, skriver Byggmesteren.

Opplæringskontoret for tømrerfaget og Datapower har i tett samarbeid med Byggmesterforbundet og SINTEF Community, gjennom Byggforskserien, utviklet et nettbasert opplæringstilbud for tømrerfaget.

Får oppdatert fagkunnskap

Den nettbaserte opplæringen kalles DataPower Learning Online og er nettbaserte e-læringskurs som består av videoer, teori, beskrivelser og ulike emnetester. Kursene er interaktive og skal stimulere brukerne til aktivitet og konstruktivitet gjennom praktiske oppgaver og ulike formidlingsformer. Kursene tilbys nå som en del av iFag (et komplett informasjons- og administra­sjons­system for fagutdanningen) eller som frittstående e-læringskurs på egen nettside, skriver Opplæringskontoret for tømrerfaget i Oslo og omegn i en pressemelding.

– E-læringen er laget for å gi best mulig opplæringstilbud for morgendagens tømrere, forklarer Harald Hansen, daglig leder i Byggmesterforbundet Region Øst og Opplæringskontoret for tømrerfaget.

Harald Hansen, Byggmesterforbundet Region Øst. Foto: Byggmesterforbundet

Hansen sier at opplæringskontorenes ansatte har fast tilgang til kursene og lærlingene har tilgang ut læreperioden sin.

Opplæringskontor, bedrifter og instruktører kan enkelt følge fremdriften for sine lærlinger og laste ned dokumentasjonen over fullførte og beståtte kurs. Kursene står seg godt som selvstudie eller kan suppleres med samlinger i regi av opplæringskontorene. Det nye nettbaserte opplæringstilbudet for tømrerfaget kan tilbys både integrert i Datapowers oppfølgingssystem for lærlinger, iFag (som er et program med en rekke funksjoner for lærling og lærebedrift) –  og som frittstående e-læring.

Har åpnet kursrekka og flere kommer

– I 2022 vil pakken bestå av 11 nettbaserte kurs. Videre er målsettingen å utvikle en komplett e-læring portefølje for elever og lærlinger i et videregående opplæringsløp, sier Kirsti B. Arntsen, daglig leder i Datapower som er teknisk utvikler og leverandør av fagkursene.

Les hele artikkelen i Byggmesteren her.