iFag er et informasjons- og administrasjonssystem for fagutdanning

iFag effektiviserer opplæringen og administrasjonen. Med iFag dekkes myndighetenes krav til underveisvurdering og dokumentasjon.

Systemet kan kombineres med nettbasert fagopplæring. Ved bruk av iFag appen har lærlingen systemet enkelt tilgjengelig selv på byggeplassen.  

Ønsker opplæringskontoret mer informasjon om iFag?

Ta kontakt
For lærlingen er iFag en nettbasert opplæringsbok.
iFag inneholder en fagplan med kompetanse- og opplæringsmål.
Lærlingen registrerer timer på kompetansemål og gjør egenvurdering av sine ferdigheter.
For lærlingbedriften er iFag et verktøy som letter underveisvurdering og oppfølging av lærlingene.
For opplæringskontoret er ifag et administrasjons- og dokumentasjonssystem for lærlinger og bedrifter.
Rask oversikt over alle lærlinger, med fokus på å avdekke avvik tidlig.
iFag er også tilpasset bruk i videregående skole.
iFag er utviklet i samarbeid mellom DataPower Learning og Rørentreprenørene Norge
Bransjens praktiske kompetanse- og opplæringsmål
Timeregistrering på praktiske kompetansemål
Egenvurdering av lærlingen på praktiske kompetansemål
Underveisvurdering av faglig leder/instruktør
Dokumentasjon av lærlingens aktiviteter og læringsprosess
Meldingssystem for kommunikasjon og påminnelser
Samtalejournal
Administrasjon og organisering av bedrifter og skoler
Tilskuddsberegning og budsjettering
Lærlingeregnskap for refusjon til bedrift
Kursadmistrasjon

Myndighetskrav

Med ifag dekkes myndighetenes krav til underveis­vurdering og dokumentasjon.

Vurderingssystemet tar utgangspunkt i «Vurderings­forskriften» utarbeidet av Utdanningsdepartementet. Vurderingssystemet er knyttet direkte opp mot kompetanse­målene.

iFag inneholder et felles vurderingssystem for gjennom­gående vurdering fra og med videregående skole til ferdig utlært svenn/fagarbeider.

I tillegg vil opplæringskontorene ha stor nytte av systemet fordi det forenkler og effektiviserer deres oppfølging av lærlingene.

Roller i iFag

Lærling/elev
Kan blant annet registrere timer, egenvurdere seg og laste opp dokumentasjon for hvert praktisk kompetansemål. De kan jobbe med det teoretiske fagstoffet via e-læring.

Faglig leder i bedrift/lærer
Kan følge opp sine lærlinger/elever på en effektiv måte, samt vurdere hver enkelt lærling/elev på kompetansemålene.

Opplæringskontoret
Får en fullstendig oversikt over alle lærlinger i bedriftene og får en effektiv oppfølging av alle brukere i ifag.

Med iFag-appen kan lærlingene dokumentere sitt arbeid og ha opplæring tilgjengelig mens de er på farten.

Last ned fra App Store eller Google Play.