Nasjonal leverandør av digitale læremidler

Datapower lager læringsressurser som spesielt fremmer læring av praktisk brukskunnskap. I flere tiår har Datapower vært nasjonal leverandør av e-læring – fra Steinkjer.

– I dag er vi størst på læremidler og utdanningsstøtte innen fagopplæring, sier daglig leder Kirsti B. Arntsen, Datapower. Det vi si yrkesfaglig opplæring for blant annet tømrere, rørleggere og blikkenslagere.  

Eksempel fra kurset Bygningsfysikk for tømrerfaget.

Foruten digitalt fagstoff, har vi også en digital læringsplattform – et verktøy for å administrere opplæringsaktivitetene – for lærebedriftene. I tillegg sørger vi for den tekniske leveransen fra våre datamaskiner i Steinkjer.

– Innimellom har vi tusenvis av læringer fra hele landet som bruker vårt datasenter samtidig, for å skaffe seg grunnkunnskap for å bli framtidas nye fagarbeidere, sier Arntsen


DYKTIG STAB: Odd Arne Alstad, Arnstein Westerhus, Anne Grete Wigen, Kirsti B. Arntsen, Aslak Sørli, Gabriel Pettersen, Rune Hammer og Rune Leknes lager og leverer digitale læremidler til tusenvis av læringer og praktikere over hele landet. Foto: Morten Stene

Fleksible opplevelser og samspill

E-læringens natur er fleksible når det gjelder tid og sted. Datapower-metoden er veilednings-orientert, med praktiske beskrivelser og stegvise instruksjoner. Leksjonene er bruksrettet og utvikler både ferdigheter og forståelse.

– Samspillet mellom brukeren og opplæringsmåten er nøkkelen til læring, sier medieutvikler Gabriel Pettersen, Datapower.  Aktivt samspill – å lære ved å gjøre – gir gode læringseffekter. Man lærer bedre gjennom å oppleve resultatet av handlinger.

3D og VR er verktøy for bedre læring

– 3D, tredimensjonale grafiske presentasjoner, gir mer virkelighetstro framstillinger, og mulighet for å vise «det usynlige» inni eller bak noe, forklarer Pettersen.

VR, virtuell eller kunstig virkelighet, er datateknologi som lar brukeren påvirke og bli påvirket av et dataskapt miljø som skal etterlikne en virkelighet. Da blir brukeren en del av læresituasjonen og får opplevelser av hva som skjer når og hvis han gjør noe.

– Dette gir mulighet for å skape trygge prøv-og-feil-situasjoner, sier Pettersen.

Satsing på digitale læremidler i Norge

Nylig fikk Datapower et nytt oppdrag for Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund med å fornye innholdet i fagopplæringen i tråd med nye læreplaner, støttet av Utdanningsdirektoratet.

– Det er en anerkjennelse og et ansvar vi skal forvalte godt, sier Arntsen. Vi er rustet til å delta i Norges satsing på digitale læremidler og e-læring. Vi har en stab som omfatter både forfattere, designere, pedagoger, web- og medieutviklere, programmerer og datateknikere – og har MYE erfaring.

E-læring for alle

– E-læring og digitale læremidler kan brukes til «alt», sier Arntsen. Vi har også laget opplæring innen førstehjelp, HMS, bakekurs, sjømathygiene, smittevern og Excel, for å nevne noe.

Har du et opplærings- eller kommunikasjonsbehov, så ta kontakt.  Så skal vi se hva Datapower kan hjelpe deg med. Du kan lese mer om vår skreddersydde e-læring her.