Suksess med digitalisering

e-Håndverks digitale kurs for byggfagene brukes av 1100 lærlinger. Læremetoden er mer motiverende og reduserer frafallet i byggfagene.

Byggmesteren.as skriver om tømrerlærling Ludvig Andreas Glosli i en artikkel, som beskriver hvordan lærlingen lærer tømrerfaget bedre med bruk av iFag og e-læringskursene for faget. Glosli har hele læringsløpet tilgjengelig på mobilen sin. En klar fordel er at lærebedriften og opplæringskontoret fortløpende ser alle timer som er registrert på de ulike læringsmål, og hvilken e-læringskurs jeg har tatt. Smarttelefoner er et arbeidsverktøy for håndverkere.

Nå er mobilen også et verktøy i utdanningen av lærlinger. DataPower Learning lanserte nylig en mobilapp hvor lærlingene registrerer opplæringsaktiviteten, og utdanningstilbyderen får mulighet til å være tettere på opplæringen. iFag er Datapower Learning sitt informasjons- og administrasjonssystem for fagutdanning.

Bedre opplæring

Daglig leder i e-Håndverk, Ketil Sverre Dumont-Hansen, forteller at e-Håndverks digitale kurs brukes av omtrent 1100 lærlinger og 5 opplæringskontor. «Når du får tilpasset kunnskapen til din situasjon, lærer du bedre. Du kan teste deg selv og får raske tilbakemeldinger hver gang,» sier Dumont-Hansen. «Vi bruker rett og slett de beste kildene og fagfolkene i undervisningen av tømrerfaget – som avtalen med SINTEF om Byggforskserien som er en del av fordypningen.»

iFag og e-læring i kombinasjon

Kombinasjonen av systemet iFag og e-læring (pensumbaserte nettkurs) gir et helt klart konkurransefortrinn. Dette reduserer kostnadene for lærebedriftene, samtidig som de kan følge opp lærlingene tettere og bedre.

Dumont-Hansen utdyper: «Vi ser at opplæringskontorene bruker mindre tid på møter og administrasjon av lærlingordningen. Oversikten gjør at lærlingene ikke må tas ut av arbeidet for å sitte dagevis på skolebenken og kurse seg i kompetansemål som de allerede mestrer.» Fagkonsulent Jostein Larsen i Opplæringskontoret for tømrerfaget sier at de nå har et system der alle snakker med hverandre. e-Håndverk og iFag i kombinasjon har gjort kommunikasjonen mellom lærebedriftene og opplæringskontoret mer effektiv og hyggeligere.

iFag for fagutdanning

iFag er Datapower Learning sitt informasjons- og administrasjonssystem for fagutdanning. I dag brukes det digitale verktøyet av 7 ulike fag, hvor tømrerfaget er ett av de. Systemet er utviklet i tett samarbeid med Rørentreprenørene Norge (tidligere NRL). I høst ble iFag app lansert og gjør systemet enda mer brukervennlig for lærlingene.

For lærlingen vil iFag være som en nettbasert opplæringsbok. Her ligger fagplanen med sine kompetanse- og opplæringsmål. Lærebedriften og opplæringskontoret kan se lærlingens progresjon underveis i læreløpet. Verktøyet brukes for underveisvurderinger og oppfølging.

Les mer

Byggmesteren.as har skrevet en artikkel om bruk av iFag og de pensumbaserte nettkursene. Hele artikkelen kan leses her.

Datapower Learning har utviklet nettsidene til e-Håndverk og flere av de nettbaserte kursene som tilbys. Hvem som helst kan kjøpe tilgang til kursene, og de finnes her.

Foto: Byggmesteren.as