Nettbaserte tester

Med nettbaserte tester kan du på en enkel og effektiv måte avdekke kompetansebehov, eller dokumentere organisasjonens allerede gode kompetanse. Vår testmotor kan brukes til tester på standard Office-programmer, eller til skreddersydde tester på fagsystemer og interne rutiner.

DataPower har meget lang erfaring med utvikling av nettbaserte eksamens- og testsystemer. I alle år har våre e-læringskurs inneholdt fortest, emnetest og ettertest.

Testene kan inneholde så mange spørsmål du ønsker, med variasjon av oppgavetyper som «hotspot», «drag and drop» og «multiple choice» for å nevne noen. Testen kan låses slik at brukeren kun får ett forsøk, eller være åpen slik at brukeren får så mange forsøk som trengs for å bestå. Vi kan også gradere omfanget av tilbakemelding til brukeren etter gjennomført test, fra kun prosent-score til hva som er svart riktig/galt på hvert enkelt spørsmål. Bestått test vil utløse et personlig testbevis som brukeren kan printe/lagre.

Administrator får tilgang til et omfattende rapportsystem som viser resultat på individnivå, snittresultat for et utvalg brukere, hva den enkelte bruker har svart på hvert enkelt spørsmål, resultat på hvert emne, osv.

Våre tester kan brukes til skoleeksamen, hjemmeeksamen, kompetansekartlegginger og nettbaserte kunnskapsprøver, eller til skreddersydde tester på fagsystemer og interne metoder.